Mester Popular Prelucrarea lemnului - Impletituri Salcea

Florin-Constantin Cramariuc

Mester Popular Prelucrarea lemnului - Impletituri Salcea reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Florin-Constantin Cramariuc - Mester Popular Salcea.


Când îl întrebi cum a învăţat meşteşugul, îţi răspunde senin: ,,Aşa m-am născut”! Rari sunt oamenii care se identifică cu ceea ce fac, oameni care nu pot concepe viaţa lor fără meseria sau profesia pe care o practică. Din stirpea acestor oameni face parte, fără îndoială, şi Florin-Constantin Cramariuc.
Dumnezeu l-a adus în lume la Breaza, undeva prin binecuvântatele obcini ale Bucovinei; desigur, apropierea codrilor seculari în care şi-a petrecut copilăria, bunicul (Constantin Cramariuc – „mare meşter de case şi de unelte agricole”) care vrăjea lemnul, făcând să se nască din el fel de fel de obiecte minunate. În timpul şcolii a participat la numeroase concursuri pe meserii la care a obţinut numeroase diplome şi premii. Aşadar, codrul, bunicul şi, mai târziu, o anume şcoală, au fost reperele care i-au marcat destinul.
Florin Cramariuc nu este, aşa cum se recomandă, un simplu tâmplar. Din sufletul şi mâinile sale iau naştere obiecte pe care nu orice tâmplar le poate face; expresivitatea măştilor sale, dăltuitura fermă, precum caracterul său, impregnată mobilierului tradiţional, decorul sobru şi nu foarte bogat de pe cozile lingurilor, în bunul spirit al tradiţiei noastre, fastuoasele furci de tors sau porţi de lemn în care îşi arată întreaga măiestrie în transformarea unei banale bucăţi de lemn într-o adevărată operă de artă (populară), acestea, dar şi multe alte obiecte de factură tradiţională ,,fabricate în Bucovina”, l-au individualizat, în ultimele două decenii, pe Florin Cramariuc într-o selectă galerie a meşterilor populari români. E de mirare cum un asemenea meşter, adesea un creator ingenios, încă nu este membru al Academiei Artelor Tradiţionale de la Sibiu. În schimb, Centrul Naţional al Creaţiei Populare l-a onorat în 2002 cu o diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate, din 2004 este membru fondator al Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova (din 2007 fiind ales şi vicepreşedinte al asociaţiei), iar din 2008 este preşedinte fondator al Asociaţiei Meşterilor Populari din Bucovina; în acest context, ideile şi sfaturile sale sunt mult preţuite de ceilalţi meşteri şi creatori populari. Mai menţionăm şi faptul onorant că în 2005, la Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi, Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova şi-a deschis seria expoziţiilor personale ale membrilor săi cu una dedicată meşterului popular sucevean.
Liceul nr. 4 din Suceava apelează an de an la îndemânarea şi priceperea lui Florin Cramariuc, dându-i drept ucenici câte doi elevi, toţi cei care au trecut prin atelierul meşterului găsindu-şi imediat un loc de muncă. La fel, nu mai e de mirare că pasiunea sa pentru modelarea artistică a lemnului a produs ,,victime” şi în familie, soţia sa şi cei doi fii devenindu-i colaboratori apropiaţi.

Meşterul sucevean foloseşte lemnul aşa cum l-a lăsat bunul Dumnezeu, adică având culoarea sa naturală, obiectele sale fiind împodobite cu motive şi compoziţii decorative predominant geometrice, utilizând o varietate de tehnici, precum crestătura, incizia, traforajul ş.a. Însă, Florin Cramariuc nu este numai un desăvârşit cunoscător al tainelor crestării şi ornamentării lemnului, ci şi un bun manager, ştiind să-şi vândă atât propria forţă de muncă, cât şi produsele muncii sale. Astfel, încă din 1998, a fost solicitat să-şi demonstreze talentul, vreme de o lună de zile, la Centrul Cultural ,,Antoine de Saint Exupery” din Paris, mai apoi, în 2000, fiind invitatul Centrului Cultural Român din Grenoble. Desigur, este un obişnuit al târgurilor şi festivalurilor din România, dar şi din Ungaria, Ucraina sau Republica Moldova. În desele sale peregrinări s-a împrietenit cu mulţi dintre meşterii şi creatorii pe care i-a întâlnit, multora, mai ales celor aflaţi la început de drum, întinzându-le o mână de ajutor. 
Florin Cramariuc este un om căruia Dumnezeu i-a făcut un dar minunat: acela de a bucura sufletul şi ochii semenilor cu minunatele obiecte care ies din mâinile sale! Casa în care îşi duce traiul este construită, expresie definitorie a caracterului acestui meşteşugar, de el însuşi, fiind situată, probabil nu întâmplător, pe strada Vişinilor...
Figură aparte în rândul meşterilor populari de la noi, aparent distant, Florin Cramariuc, asemănat adesea unui dac semeţ, este tipul de om dedicat total profesiei sale! Hăruit şi dăruit de Cel de Sus cu un talent remarcabil, a ştiut să combine talentul cu o muncă asiduă şi constantă, astfel încât poate fi socotit astăzi, după expresia utilizată de distinsa muzeografă Elvira Romaniuc, drept unul dintre cei mai reprezentativi creatori populari pe care i-a dat Ţara de Sus a Moldovei! În paranteză fie spus, valoroasele colecţii pe care Doamna Romaniuc le păstoreşte la Muzeul Etnografic din Gura Humorului au constituit pentru meşterul nostru, spre lauda sa, o continuă sursă de inspiraţie.
Îi dorim să continue până la adânci bătrâneţi povestea de dragoste pe care a legat-o încă din copilărie cu Măria Sa codrul!

Produse si Servicii

  • Prelucrarea lemnului
  • Mic mobilier

Galerie foto