Mester Popular Ceramica-Olarit Dorohoi

Petru Maxîm

Mester Popular Ceramica-Olarit Dorohoi reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Petru Maxîm - Mester Popular Dorohoi.


Petru Maxîm a absolvit, în anul 1993, Şcoala de Artă Populară din Botoşani. S-a afirmat în breasla olarilor în special datorită interpretării personale a vestitei ceramici de Cucuteni. Bun cunoscător al creaţiei populare, şi-a ales ca sursă de inspiraţie ceramica de Cucuteni, făurită încă din neolitic în zona Botoşanilor. Realizează piese de o valoare artistică remarcabilă, preluând forme, culori şi motive decorative care conturează, totuşi, un stil propriu de ornamentare a ceramicii.

Petru Maxîm se defineşte ca o personalitate complexă, aflându-se într-o continuă căutare, studiind şi încercând să descifreze vechile motive cucuteniene, să le surprindă esenţa spre a le putea reda apoi aspectele fundamentale. În acelaşi timp caută să îmbine modul de exprimare, culoarea şi motivul ornamental în dorinţa de a obţine o creaţie nouă, proprie stilului său de exprimare artistică. Piesele ceramice realizate de meşterul dorohoian au un pronunţat caracter decorativ, funcţia lor utilitară trecând inevitabil pe plan secundar. Astfel, între produsele sale găsim vase cultice, vase fructieră cu picior, opaiţe, farfurii, sfeşnice ş.a. Motivele decorative întâlnite în creaţia meşterului popular sunt spirala (melcul), pasărea, valul, linia, punctul etc. Aceste motive centrale se îmbină armonios cu cele complementare de pe pereţii pieselor, ornamentica căpătând un aspect estetic unitar. Repetiţia motivelor într-un ansamblu decorativ unitar apare frecvent ca modalitate de exprimare artistică a lui Petru Maxîm. Pasta fină din care este realizată această ceramică permite ca vasele să aibă pereţii subţiri şi netezi. În ceea ce priveşte cromatica, preferinţele sale se îndreaptă spre nuanţele de alb, negru şi roşu. Tehnic vorbind, meşterul confecţionează piesele ceramice începând cu modelarea pe roată, ornamentarea şi arderea în cuptor cu cea mai mare măiestrie, la toate acestea fiind ajutat de soţia Angelica şi, în ultimii ani, de fata lor, absolventă a Facultăţii de Istorie din Iaşi şi bună cunoscătoare a ceramicii cucuteniene.

Aria de circulaţie a pieselor ceramice confecţionate în ultimii ani de Petru Maxîm este esenţial deosebită de cea a olarilor din trecut. Cea actuală s-a extins considerabil şi ca urmare a participării sale la târgurile creatorilor populari organizate în diverse locuri din ţara noastră, precum şi datorită desfacerii produselor în diferite standuri cu vânzare. Astfel, Petru Maxîm este prezent cu regularitate la târguri şi expoziţii încă din anul 1983, când a participat la Simpozionul Naţional de Ceramică din Baia Mare. Apoi au urmat Consfătuirea Ceramiştilor Proiectanţi tot de la Baia Mare, în paralel executând lucrări decorative de interior şi exterior (mozaic, module decorative, sculptură) la Biserica Baptistă din Dorohoi; este membru al Asociaţiei Creatorilor Populari din România; a realizat o expoziţie personală împreună cu copiii săi la Muzeul Civilizaţiei Tradiţionale „Astra” din Sibiu.

Meşterul Petru Maxîm este în plină putere creatoare şi continuă în mod activ să-şi aducă aportul la îmbogăţirea patrimoniului nostru cultural-artistic.

Produse si Servicii

  • Ceramica utilitara
  • Decoratiuni de interior şi exterior (mozaic, module decorative, sculptură)

Galerie foto